Kemény János: Kokó és Szokrátesz 1940 halina kötés. (Görögországi útirajz)

2.000 Ft

Kemény János alig húszéves korában házasodott meg: felesége angol származású volt, apósa neves régész, Görögországban élt, ahová azután Kemény János családja is ellátogatott. Kokó és Szokratész című 1940-ben közreadott elbeszéléskötete a görögországi utazások emlékét őrizte meg.

Magyar Lapok, 1940. január-március:
Különleges, új írói arculatot tükröző novellákkal jelentkezett ezúttal Kemény János az erdélyi olvasó előtt. Benne meglepő módon nyilatkozik meg Kemény János típusrajzoló készsége, emberismerete, tehetsége.
Az az érzésünk, hogy Kemény János valóban „nem jött üres kézzel haza“. Déltengeri bolyongásai után a levantei világból hozott „ibolyaszín kagylók apró csigaházak között, melyek összekoccanva citerák pengését idézik, töröksíp búgását szólaltatják meg, még nyolc színes novellát is hozott a lelkében. Nemesveretű, különleges írásokat, melyek erdélyi novellairodalmunk gazdagodását, európaiasodását jelentik. Bennük az erdélyi novellaíró tehetsége ölelkezik az európai novellairodalom nemes hagyományaival.

Könyvtári példány. A Révai és az Erdélyi Szépmíves Céh közös kiadása.  Könyvtári pecsétekkel, helyenként foltosodás tapasztalható a borítón.

Elfogyott

Érdekelhetnek még…