Erdőelve jelentése

Kevesen tudják, de 
Erdőelve = Erdély

Szalma György – Mandiner:

Ha a sajátos erdélyi szavakat vizsgáljuk, akkor az „elve” szó az első helyen áll. Már azért is, mert az Erdély szavunk eredetileg az Erdőelve kifejezésből ered, ami annyit tesz: az erdőn túl. Kolozsvár egyik történelmi városrészének neve őrzi ezt a régies kifejezést: Hídelve. A hídon túl, a Kis-Szamos bal partján, a Híd-kapu előtt; egyike a hóstáti városrészeknek. Az Erdőelve elnevezést Géza fejedelem kora óta használják, a latin Transsilvana és a német Überwald is a magyar elnevezés fordítása. A szász-német Siebenbürgen később lett használatos.

Korabeli jegyzetekből összeállítva: 

Az Erdőelve »erdőn túl« levő tartományt jelent.
Ezt a tényt történeti adatok igazolják és Hunfalvy Pál megalapozott theoriát dolgozott ki ezen állítás igazolására. A nyelvészek közt nemcsak Hunfalvy Pál, hanem Lugossy József is vallotta kutatásaiban azt, hogy Erdőelve
= Erdély. (Magyar Nyelvészet II. k. 148. lap.)

Az Erdély név alkotásánál a magyar nyelv szabályai voltak döntők és határozók. Szabó Károly is hirdette Kézai Simonhoz írt jegyzeteiben, hogy in partibus Erdewelu, avagy Erdőelű, Erdőelv, Erdőelve a mai Erdély névnek
eredeti alakja.

Nos, az Erdély helynév bizonyítottan magyar eredetű.
Etimológiája tudományosan tisztázott; eredeti formája Erdőelve, azaz “erdőn túli terület” volt. Az erdő és az előtt szavunk ősi alakja összetételéből
származik. (Ma is használatosak az eleve és elv szavaink.) Őseink a bihari hatalmas, szinte áthatolhatatlan erdőségeken túli területet illették ezzel a névvel. Az eredeti Erdő-elve nevet fordították azután latinra a latin írásbeliség megjelenésével, amikor még tudták a név jelentését. így lett belőle
Transilvania, azaz “erdőn túli ország”.

Rengeteg szálon kötődünk Erdélyhez, melyre büszkék is vagyunk. Ezen eltűnőben lévő szép történelmi név köztudatba való visszahozataláért választottuk ezt a nevet weboldalunknak: Erdőelve, vagyis www.erdoelve.hu